Международно сътрудничество

На този етап в света има около 530 антропософски центъра по лечебна педагогика и социална терапия, повече от 60 центъра за обучение и около 30 асоциации в повече от 40 страни . Работата в почти всички центрове се подкрепя и финансира на база социалното законодателство в съответната страна . Европейският съюз също подкрепя движението на Антропософските училища и институции ( Проекта „ CESTE ” : Лечебна педагогика и социална терапия в Европа, Програма „Леонардо да Винчи” ).

Центровете в отделните страни се обединяват в национални асоциации. Те се подкрепят от родители, от асоциации на индивидуални центрове и от национални асоциации на родителите и семействата. В рамките на Неправителствената организация ЕССЕ (Европейско сътрудничество в антропософски ориентираната специална педагогика и социална терапия) антропософските организации за услуги основани върху общности, родителски организации и центрове за обучение си сътрудничат на европейско ниво и в рамките на Европейския съюз. ЕССЕ е пълноправен член на Европейския форум на хората с увреждания ( EDF ) В Брюксел и сътрудничи с други европейски организации в областта на грижите и подкрепата за млади хора с трудности в обучението. В Дорнах (Швейцария) е сформиран Съвет за специална педагогика и социална терапия, който поддържа връзки със и между центровете в целия свят и чийто член е нашето сдружение. Отделните страни и специалните тематични групи изпращат свои представители в Съвета. Те се събират на редовни срещи в различни страни .