Космология, том 1

Автор/и: 
Д-р Инго Юнге
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-27-0
Цена: 
16.00 лв
Статус: 
В наличност

Съдържание

Първи ден

Миналото развитие на света и човека. Днешната Земя. Планети и дни от седмицата. 360-те градуса на Зодиака – тримшамша. Двадашамша и миналия живот. Числото 108. Навамша – творческата сила. Таматри и сетивни органи. Накшатри (лунни станции). Принципът на Троицата. Трите кръста на знаците. Смисълът на отстоянието 10, 33, 72 градуса. Точки на пентаграма. Цикли на лунните възли, Сатурн, Юпитер. Седемгодишните периоди от живота. Планетите и часовете от деноно-щието. Декади.

Втори ден

Солар и лунар – практически упражнения. Рожден хороскоп, епохи и подепохи в живота. Асцендентът и навамшите. Прогресия на Слънце и Луна – практи-ческо упражнение. Закономерности при навамшите; значение на варготамите. Земни области и влияние. Накшатрите (лунните станции) и тяхното значение.

Трети ден

Доколко можем да сме свободни от хороскопа. Животът на двете момчета Исус и Христос. Седемлъчната звезда и разчитане на Аз-организацията и Духа-Себе. Пътят на окултното мислене – 10°; пътят към Христос – 33°; приемане на Кръста – 45°; освобождение – 72°. Транснепту-нови обекти. Трите кръста и духовните спътници. Пътят на човека в духовния свят след смъртта.

Приложение I: Възходящият лунен възел (Раху) в знаците на Зодиака ..................................................................................

Приложение II: Основни принципи на планетите

Приложение III: Лунните станции (накшатри) и тяхното значение

Приложение IV: Значение на всеки градус от Зодиака

Приложение V: Дължина на двадашамшите във всеки знак на Зодиака

Приложение VI: Дължина на навамшите във всеки знак на Зодиака .

Рисунки към текста