Човек на Прага: възможности и проблеми на вътрешното развитие

Автор/и: 
Бернард Лийвъхуд
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-24-9
Цена: 
15.00 лв.
Статус: 
В наличност

 

Съдържание:

Лично предисловие

ЧАСТ ПЪРВА

1. Човек на прага

2. Пътят навътре: египетските мистерии

3. Пътят навън: северните мистерии

Песен за съновиденията на Олаф Естесон“

4. Дневният и нощният човек

Химни за нощта” от Новалис

5. Вторият човек в нас

6. Пътища на развитие в миналото и сега

Източният път на развитие

Средновековният християнски път

Християнско-розенкройцерският път

7. Антропософският път на обучение

Основни черти на антропософския път на обучение

Някои практически аспекти

8. Аспекти на човешкия двойник

а) Конституция, темперамент и характер

б) Възпитанието и културата като двойник

в) “Смущенията“ от минал живот

г) Неосвободените природни същества като двойници

д) За географския двойник

е) Проблемът мъж-жена

ж) Пазачът на Прага

9. Планетни процеси в Космоса и в човека

Отправни точки

Седемте планетни процеса

Обобщение

10. Развитие на сетивната душа, разсъдъчната душа и съзнателната душа

Развитие на сетивната душа

Развитие на разсъдъчната душа

Развитие на съзнателната душа

11. Сянката по пътя навътре

12. Сянката по пътя навън


ЧАСТ ВТОРА

13. Терапевтичното мислене в антропософската психо-терапия

14. Аспекти на диагностиката и терапията

а) Диагноза

б) Избор на терапия

в) Метод на терапия

15. Терапия на нарушенията в душевното развитие

16. Истеричната конституция

Истерията като феномен на нашето време

17. Пътища за бягство

Общи аспекти

Анорексия нервоза

Психопатично поведение

Пристрастености

18. Обучението на терапевта

Бележки и литература