Покана за Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия кани членовете на сдружението на общо събрание на 20 юли 2021 г. в Плевен, ул.Панега 28а, от 17,00 ч.

Дневен ред:

1.Отчет на дейността

2.Финансов отчет за 2020 г.

3.Определяне насоките на дейността на Сдружението през 2021/2022 г. и дългосрочни проекти.

Според актуалния Устав, членовете, които нямат възможност да присъстват лично, могат да участват в работата на общото събрание и вземането на решения чрез двустранна скайп връзка.

Можете да се свържете с нас на имейл info(at)oporabg.com .

p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; text-align: left; orphans: 0; widows: 0 }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: bg-BG }p.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN }