Съпреживяване на годишния кръговрат в четири космически имагинации

Информация:: 
Събрани съчинения 229
Автор/и: 
Рудолф Щайнер
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-16-4
Цена: 
8.00 лева
Статус: 
В наличност

 Съдържание

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 5 окт. 1923 г.

Съпреживяване на годишния кръговрат в четири космически имагинации. Михаиловата имагинация. Мъдростта на Михаил - указател в астралната светлина. Лятната сулфуризация, есенният процес на падане на метеоритите. Метеоритното желязо като божествено оръжие срещу змейоподобните ариманични същества. Природната наука и техниката възникват благодарение на желязото. Материалната мощ на желязото трябва да се одухотвори и да стане Михаилов меч.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 6 окт. 1923 г. 

Рождественската имагинация. Земята, разглеждана от Космоса, изглежда като капка живак. Въздействието на крайно малките концентрации (Колиско). Серният, живачният и солеобразуващият процес в хода на годишните времена. Процесът на изпепеляване. Слънчевите и лунните сили по време на зимата. Майка Мария и младенецът Исус.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 7 окт. 1923 г.

Великденската имагинация. Метаморфозата на варовика. Илюзии и надежди на ариманичните и луциферичните същества. Ариман иска да склерозира човека и Земята, Луцифер иска да разложи всичко физическо. Двамата искат да унищожат човечеството. Възкръсналият Христос между Луцифер и Ариман. Рафаил с Меркуриевия жезъл. Великденски култ: Христос като изцелител.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 12 окт. 1923 г.

Йоановата имагинация. Духовното в спящата природа. Космическата воля долу, космическият разум горе. Строгият, горещ и сияещ образ на Уриел. Природното и моралното, втъкани заедно. Историческа съвест. Дух-Отец, веществена Майка, Син. Имагинацията на Йоановден; Троицата, в основата на която е Уриел. Мистериите на Висините, Дълбините и Средата.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 13 окт. 1923 г. 

Взаимодействие на четирите Архангела в годишния кръговрат. Гьоте, „Фауст”: „Как всичко тук е вплетено в едно”, „Силите на небесата вървят ту нагоре, ту надолу.” Изцеление благодарение на дихателната система: Рафаил. Метаболитна система: Гавриил. Михаилова имагинация. Духовен пътеводен указател в хода на годишния кръговрат.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, Щутгарт, 15 окт. 1923 г

Мъдростта на Михаил. Борбата на Михаил с дракона. Сяра и желязо.

ДЪСКИ 1-5