Покана за Общо събрание 2018

Управителният съвет на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия кани членовете на сдружението на общо събрание на 20 май 2018 г. в Плевен, ул.Панега 28а, от 18,00 ч. 

Дневен ред:

1.Отчет на дейността

2.Финансов отчет

3.Определяне насоките на дейността на Сдружението през 2018/2019 г. и дългосрочни проекти.

Според актуалния Устав, членовете, които нямат възможност да присъстват лично, могат да участват в работата на общото събрание и вземането на решения чрез двустранна скайп връзка.

Можете да се свържете с нас на имейл info(at)oporabg.com .