Развитие на сетивата и телесен опит

Информация:: 
Лечебно-педагогически аспекти на учението на Рудолф Щайнер за сетивата
Автор/и: 
Карл Кьониг
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-01-0
Цена: 
8.00 лв.
Статус: 
Изчерпана

Четирите базисни сетива - осезателно, витално, двигателно и равновесно, в тяхното развитие, значение и функции. Поставяне на фундамента на бъдещото развитие на по-висшите сетива и способности. Същност на сетивното преживяване и отзвук.

Това е първото във времето цялостно разглеждане на базисните сетива, върху което се основават изследванията и работата на редица антропософски лечебни педагози и лекари. То ни открехва вратата към разбиране на поведението, трудностите и важните задачи на човека в неговото детство и съзряване. Като същество с тяло, душа и дух, всичко в човека е обвързано и прелива от едното в другото хармонично.

Ако сте се запознали вече с книгата на Хенинг Кьолер, която издадохме през 2015 г. („За страхливите, тъжните и неспокойните деца“), тук ще можете да задълбочите своето разби-ране за сетивата и да извлечете най-ценното за себе си в практиката.

Издадените книги от поредицата "Срещи с Карл Кьониг:

 №1: Първите три години на детето
№2: Развитие на сетивата и телесен опит
№3: Детето, нуждаещо се от душевни грижи
№4: Братя и сестри 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

Сетиво за допир

Какво представлява сетивото за допир?

Преживяването „допир“

Органите на сетивото за допир

Сетивото за допир като преживяване на страх

Лечебната педагогика за сетивото за допир

Сетивото за живот

Какво представлява сетивото за живот?

Преживяване на сетивото за живот

Органът за възприемане на сетивото за живот

Сетивото за живот между страха и срама

Лечебна педагогика за сетивото за живот

Сетиво за собствените движение

Какво представлява сетивото за собствените движения?

Преживяване на сетивото за собствени движения

Органът на сетивото за собствени движения

Вътрешно преживяване на сетивото за собствено движение

Лечебна педагогика за сетивото за собствените движения

Сетиво за равновесие

Какво представлява сетивото за равновесие?

Преживяване на сетивото за равновесие

Орган на сетивото за равновесие

Функции на органите на сетивото за равновесие

Вътрешното преживяване на сетивото за равновесие

Няколко думи за метаморфозата на сетивото за равновесие в ранна възраст

Лечебна педагогика на сетивото за равновесие

За връзката на сетивото за равновесие със слуха

Схема на тялото и телесните сетива…..Георг фон Арним

Забележки