Проект "Книги в подкрепа на избора"

<< Нашите издания

Проектът ни "Книги в подкрепа на избора" е най-старият от всички наши проекти и за разлика от останалите, няма краен срок, той е текущ. Началото му поставихме през 2012 г. и успешно го продължаваме до днес.

Основната цел на проекта е да дава нова гледна точка към съвремието, към света, към специалните потребности, към нуждите на децата и възрастните в днешния свят. Тъй като досега в България лиспваха издадени книги в направленията, в които работим - лечебна педагогика и социална терапия, се опитваме да запълним тази празнина.

Първата книга, издадена по проекта - "Компендиум по антропософска лечебна педагогика" - бе финансирана от Фондация "Софтуер АГ". За да я издадем, през 2013 г. получихме своя издателски идентификационен код.

През 2014 г. имахме шанса да станем издатели за България на "Мария Тун Посевни дни 2014" благодарение на съдействието на Татяна Благоева, която от съществуването на българско издание на календара бе негов издател. От 2014 г. ние осъществяваме българското издание, което се случва в края на всяка календарна година.

През 2015 г. поставихме началото и на първата поредица - "Деца на времето".

През 2016 г. подготвяме първата книга, написана от нашия екип, която ще бъде готова през септември.

През същата година поставихме началото на поредицата "Срещи с Карл Кьониг", отново с финансова подкрепа от "Софтуер АГ".

Нашият издателски екип е планирал издаването на още няколко заглавия. Някои от тях имаме капацитета да издадем със средства на сдружението. За друга част от тях отново ще потърсим финансиране. С благодарност приемаме дарения за тази кауза.

Проектът е отворен и за предложения отвън. Можете да ни пишете чрез контактната форма на сайта и да споделите вашето мнение или предложение.