Ние членуваме

<< Обратно

Членуваме в следните международни обединения:

Konferenz fuer Heilpaedagogik and Socialtherapie  - обединение на всички лечебно-педагогически и социално-терапевтични организации, инициативи, услуги в света

КРУГ - обединение на организациите по лечебна педагогика в страните от Източна Европа
КРУГ на нашия сайт >>