Табличното умножение и деление във Валдорфската педагогика – методи, подходи и педагогическо въздействие

Информация:: 
Електронна книга, pdf формат
Автор/и: 
Дорина Пашмакова-Василева
Корица: 
Издател: 
Вдъхновение 2015
ISBN: 
978–619–7238–59–4
Цена: 
10.00 лева
Статус: 
В наличност

Как да получа тази книга >>>

Книгата „Табличното умножение и деление във Валдорфската педагогика – методи, подходи и педагогическо въздействие” се явява методическа научно-практическа разработка. Тя получи своя импулс за поява, стъпвайки на едноименната дипломна работа, под научното ръководство на проф. д-р Здравко Лалчев, която беше защитена с отличие на 29 септември 2015 год. във Факултета по Начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”, в магистърската програма „Начална училищна педагогика”. Рецензент на работата беше гл.ас. д-р Любка Алексиева.

Настоящото издание има за цел да я направи по-широко достъпна, за да бъде полезна на педагози и родители, както и за да запали техния задълбочен интерес към идеите на самата педагогика, чиито основи лежат в антропософската духовно-научна област, да разшири светогледа им, в посока – на по-добро разбиране на техните деца, за тяхното здравословно и свободно израстване, към дълбока промяна на възпитанието и образованието, към промяна на света, в който живеем…

Смятам, че е от изключително значение не само човек да практикува самите методи, но и самите идеи, разгледани в разработката, по отношение на човешкото същество, неговата индивидуалност и в същия момент – многопластовост, да са дълбоко потънали и осъзнати в душата ни. Идва момент, в който човек, познавайки в дълбочина валдорфските идеи, и в същото време – израсъл в годините в училището на нашето време, може да се отдели в своето мислене, разбиране и чувстване, и по обективен начин да разгледа валдорфските методи и влиянието им върху развитието на децата, съотнасяйки ги с онова, което се разпростира върху поколения ученици от страна на твърде интелектуализираното ни образовани. В конкретния случай, аз го правя, от една страна в професионалната си роля на психолог и педагог, а от друга – като човек, който открито и смело стои в нашия свят зад антропософската духовна наука, повече от десетилетие.

Самият Р. Щайнер, често критикувайки материалистичната наука /в това число и развиващата се по негово време педагогика/, в своите изказвания винаги импулсира и насочва изследователския дух към изучаване и одухотворяване на прекалено повърхностните методи и изследвания на материалистическата наука, без да се изключват взаимно, а като взаимно се оплождат, но винаги по посока на духовното и животворящото им развитие, в името на истинското разбиране на връзката между Дух и Материя, чиято проява кристализира и в човешкото същество.

* * *

„Нашата задача в методиката ще бъде тази, да ангажираме винаги целия човек. Не бихме могли да го направим, ако не насочим вниманието си към развиването на заложения в човека художествен усет. Така ще развием и за по-нататъшния му живот склонност да проявява интерес към целия свят с цялото си същество… Но не става въпрос само за това, че трябва да се култивира и художественото, а за това, че целостта на обучението трябва да се изведе от художественото. Цялата методика трябва да се потопи в художественото. Възпитанието и обучението трябва да се превърнат в истинско изкуство. Знанието трябва да стои само в основата.”

„Методите, които ние прилагаме, действително ще се различават от онези, които са били съблюдавани досега, не защото искаме да въведем от своенравие нещо ново и различно, а защото ще трябва да разберем от задачите на нашата особена епоха как ще трябва да протича обучението на човечеството, ако то трябва да отговори в бъдеще на импулсите на развитието…”

д-р Рудолф Щайнер