Рождество отново

 Отново е Рождество!

Всяка година то се случва пак, за да ни даде шанс да го преживеем
и да родим в себе си надеждата, вярата и любовта.

В тази нощ студена, мрачна,
в душевните ни дълбини извира
огънят, що не изгаря,
светло, що не заслепява.
И химн на радостта запява
навън природата ни цяла 
и вътре в нас душата млада.
Христово Рождество отново. 

oporabg.com

Картината е нарисувана от валдорфски учител върху черната дъска. Източник: www.steinercollege.edu