Заявка за изразяване на интерес към обучение

С тази заявка изразявате интерес към някои от обученията, които предлага нашият Мобилен център за обучение, информиране и консултиране. Групи се сформират само при достатъчно на брой заявки от едно и също или близки населени места (нужният брой участници е посочен при описание на условията за обучение).
Нашите обучения >> 

Моля, попълнете внимателно заявката. За нас е много по-важно да ви опознаем като индивидуалност и мотивация, отколкото като данни за телефона, адреса или възрастта ви!

Можете да посочите повече от един курс.

Опишете има ли значение за вас ако обучението е в делнични или почивни дни, през ваканции, кои месеци или годишно време - всичко, което е от значение за вас във връзка с времето на провеждане.

Избройте населени места или региони, които са ви удобни.

Вашата заявка скоро ще бъде изпратена до нас. Дори и да няма обучителни курсове в момента, можете:
* да се абонирате за информационния ни имейл: http://oporabg.com/?q=node/2085 ;
* да следите материалите в сайта ни;
* да ни пишете чрез контактната форма на сайта;
* да станете наш член: http://oporabg.com/?q=node/1143 ;