Последна среща по проект ИНКЛУФАР

Заключителната среща на всички партньори по Проект ИНКЛУФАР ще се състои между 2 и 7 септември близо до Хамбург, във включващата ферма Вайде Хардебек. Участниците и гостите ще чуят обобщение на работата по проекта и представяне на идеята и резултатите.

Дотук преките резултати от проекта са:

-Изработен профил за професия "Експерт по включващо фермерство и развитие на селските райони"
-Обучителна програма ИНКЛУФАР
-Наръчник  за планиране, изграждане и подкрепа на включващото фермерство, който ще можете да изтеглите на български език до края на м.септември.