Включваща социална среда

Модулно обучение с обща продължителност 21 дни (провежда се, като се уговаря броят на модулите и тяхната продължителност; най-честите варианти са 7-7-7 дни, но ние препоръчваме 6-5-5-5 дни за малко по-дълъг период от време).

Основните акценти тук са свързани с възможността за изграждане на включваща социална среда в социалната услуга. Темите, върху които се фокусира обучението, са:

Основни принципи и елементи на включващата социална среда

Биографичните периоди и тяхното значение. Салутогенеза

Ритъм и ежедневие

Създаване образ на човека и откриване на неговите нужди

Работата на колегиума

Личното развитие - ключ към хората и средата

Както всички наши обучения, и това е изградено на троичния метод - теория-практика-изкуство.

Таксата зависи от броя на участниците и подлежи на договорка. Препоръчително е в обучението да се включват цели екипи на социални услуги.