Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"

САЛПСТ започва изпълнението на проект "УСТРЕМ-споделени възможности" като партньор на Сдружение "Равни възможности" - София. Вторият партньор по проекта е Сдружение "Дете и пространство" - София. Десетмесечният проект ще се изпълнява в Комплекса за социални услуги в с.Дълбок дол, общ.Троян, който се управлява от Сдружение"Дете и пространство". Негова цел е да създаде включваща среда за живот, занимания, култура и споделеност с местната общност, като в основата са залегнали принципите на включващото социално фермерство - една от основните каузи, на които нашето сдружение се е посветило.

Проектът се финансира в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 

По проекта ще бъде изработено модулно обучение за персонала на Комплекса, което ще бъде публикувано като наръчник. В следващия месец ще бъде готов и сайтът на проекта, който ще съдържа подробна информация за дейностите.

ПИШЕТЕ ни, ако искате да се включите като доброволец в изграждането на биоградинката на Комплекса - място за работа, отдих и терапия.