Абонамент за получаване на вътрешни новини на сдружението

С този формуляр се абонирате за вътрешните новини на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ). Информационните имейли, които ще започнете да получавате, може да съдържат информация за събития, започнали назад във времето и това да създава неясноти и да предзвиква въпроси. В такъв случай не се колебайте да се свържете с нас за допълнителни разяснения и подробности.

Имейла, на който ще получавате новините