Среща по ИНКЛУФАР в София

От 24 до 28 ноември 2014 г. в София се състоя поредната среща на всички партньори по проект Инклуфар. Целта бе да се обсъди учебна програма Инклуфар и профил на професията "Експерт по включващо фермерство и развитие на селските райони". 

Следващата стъпка е изработване на наръчник по включващо фермерство, който ще е достъпен и на български език в електронен вариант. 

Проектът стартира през октомври 2013 г. и ще продължи до 30 септември 2015 г. Парньорите от 8 държави представляват различен етап в развитието на включващото социално фермерство, като идеята е по-опитните да помогнат със своето знание и опит на сега прохождащите в областта.