Център за обучения

Нашите обучения >>

Центърът за обучения на САЛПСТ е създаден през 2011 г. Той е мобилен, т.е. извършва обученията си в различни бази и в различни населени места според групите, които се обучават.

Всички наши обучители са специализирали антропософска лечебна педагогика и социална терапия.

Центърът ни за обучение е лицензиран от АСП като социална услуга "Мобилен център за обучение, информиране и консултиране на лица, нуждаещи се от подкрепа". В това дълго наименование се включват обучения и помощ както за хора със специални потребности, така и за родители, специалисти, студенти.

Официалният ни имейл е: obuchenie@oporabg.com.

Заявка за изразяване на интерес към обучение >>