Нашата среща по ИНКЛУФАР във Варна

От 26 до 28 август 2014 г. във Варна се състоя уъркшоп по включващо социално фермерство по проект ИНКЛУФАР. Вторият ден срещата беше в малко по-разширен състав и даде възможност на участниците да се запознаят със същността, разновидностите, моделите на социалното фермерство в Европа и да зададат своите въпроси.

Скоро ще бъде изработен и наръчник по включващо фермерство, който ще даде информация и ще отговори на доста въпроси. Хубаво е, че планираме национална среща за включващото социално фермерство с всички желаещи, на които не им е безразлично, че за хората с увреждания няма все още форми, които включват в себе си всички аспекти: живот - работа - култура.

Средата на живот - сред приятели и хора, които не асистират, не обгрижват, не отглеждат, а просто придружават човека с увреждане по неговия път, съдействайки той да стане максимално самостоятелен и да разгърне своите възможности - е от изключително значение.

Работното място - една от предпоставките човек да се чувства нужен, способен, сам определящ своята биография - задължително има своето място в средата на социалната ферма.

Културата, потребностите да се включиш в културния живот чрез различни индивидуални и групови форми - е също базисна потребност, която се приема за един от основните аспекти в социалната общност.

Друго нещо, което ще очакваме с нетърпение, е програмата за професия "експерт по включващо социално фермерство", който е личност, свързваща помежду им хората с увреждания, специалистите, фермерите, местната власт, съдействайки да се разгърнат най-благоприятните условия и нужното участие от страна на всеки включен в процеса човек.