Среща във Варна по проект ИНКЛУФАР

Проектът по включващо социално фермерство, в който сме партньор за България, продължава със среща във Варна от 26 до 28 август. Българският екип ще посрещне германските обучители - Хартвиг Елерс и Герхард Херц от включваща ферма Вайде-Хардебек и Томас Ван Елсен от организацията "Петрарка", преподавател в университета в Касел. Целта на срещата е качествена оценка на капацитета на организацията за обучителни дейности и дискусия върху програма ИНКЛУФАР във връзка с изработване на наръчник по включващо социално фермерство  в контекста на националните особености и нужди.

На втория ден - 27 август - гостите, които сме поканили, ще чуят по-подробно не само за проекта, но и за смисъла и същността на включващото фермерство като културен импулс и за екологичните му аспекти. Заедно с нашите гости ще планираме национален уъркшоп, който ще е напълно отворен за желаещи да присъстват.

За повечете информация следете новините в сайта ни. На него следващата година ще публикуваме и наръчника на български език.