Практически семинар "Говорно формиране за учители"

Забележка: Местата за конкретния семинар вече са заети, но при интерес от ваша страна, не се колебайте да ни пишете.

Обучител: Сузане Георгиев - говорен терапевт, Йена, Германия

Основни теми на семинара: жест, ритъм, гласни и съгласни звукове

За кого е подходящ семинара: за учители на деца от различни възрасти, за работещи с хора, за стремящи се към саморазвитие - няма изрично ограничение. С предимство ще се приемат действащи педагози и студенти по педагогика.

Говорът е универсално средство за изразяване на човешката душа. Говорното формиране  се използва широко във валдорфската и лечебната педагогика, в социалната терапия (вж. в речника), в работата с деца и възрастни, както и за развитие на самите учители/терапевти.

 Връзката между характера на звука, жеста и въздействието е основна както за терапевтичното въздействие, така и за усъвършенстването на способите за адекватно изразяване на значение, емоции, връзка с хората. Съзнателната употреба на говора, знанието за неговото значение, адекватното използване на връзката между говор и жест са причина децата да чувстват своя учител като автентична личност, която ги насочва внимателно без двусмислици, неразбиране и противоречия в себе си.

Важно: идеята е този семинар да бъде модулен и да се провежда един път годишно (лято или есен). Освен лично развитие на участниците, той цели запознаване с говорното формиране, неговото значение и роля, както и поетапно разработване на упражнения на български език, които са специфични за носителите му и все още не са изработени.

Време: 15-19 септември вкл. между 17.00 и 20.00 ч.

Място: Варна (точното място ще уточним допълнително); (Важно за участници извън Варна: можем да осигурим нощувки за 15 лв/легло)

Такса: 45 лева (в случай, че желаете да присъствате, но нямате финансова възможност, можем да обсъдим въпроса) при запълнена група; 55 лв. при незапълнена. Таксата ще бъде използвана за заплащане на престоя на лектора и преводача.

Група - макс. 15 души; местата са ограничени.

Организатор: Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия

obuchenie@oporabg.com или zviviz@abv.bg (Зорница Вълкова), тел.0887252274 ;

Моля, изпращайте вашите въпроси и заявки на някой от посочените имейли със следната информация:

Име, професия,каква е мотивацията ви да участвате в това практическо обучение.

Участието изисква предварителна подготовка, така че след заявяване на участие ще получите задачите, свързани с подготовка на текст по желание.