Подготовка на електронни брошури

Статус: 
Приключена

   В рамките на проекта за включващо социално фермерство ИНКЛУФАР с благодарност приемаме помощ за изработване на брошури и информационни материали. Текстът и снимките са подготвени от екипа на проекта. Човекът, който има желание да помогне, е необходимо да владее в достатъчна степен подходящ за целта софтуер и да има желание за творчество.

Първата информационна брошура трябва да е готова в края на м.март, а текстът и снимките ще са на разположение в началото на месеца.

За връзка с нас използвайте контактната форма на сайта.