Качество на социалната услуга-оценка и управление

Оценката на качеството - цялостен процес на съобразяване на всички фактори в условията на една социална услуга, не е особено популярен в България. Методиките на различните социални услуги са само наченки на тази обхватна и задълбочена система, която се опира на няколко основни стълба, но в зависимост от конкретното място и хора се индивидуализира. Индивидуализацията на този процес и активното участие на всички хора в него е условието, което може да направи подобен процес жив и полезен.

На много хора оценката и управлението на качеството в социалната услуга се струва излишно усложнение и поредната формална система за работа и попълване на документацията. Това е така, когато работата се приема като нещо формално и човек не се чувства органично цяло от всички хора - както работещите, така и ползващите социалната услуга. Както може би знаете, ние не желаем да използваме думата "потребител", която отразява нивото на развитие на социалната ни система в момента - потребителския модел, който трябва да бъде преодолян постепенно, но задължително.

Има 12 полета за работа върху качеството, като някои от тях са: индивидуална отговорност, свобода, личностно развитие, общността като съдба, доверие и др. Процесът на оценка на качеството изисква много от човека, но и му дава много.

Ако сте заинтересовани от запознаване с процеса на оценка на качеството и неговото управление, можете да ни пишете на info(at)oporabg.com, като обясните интереса си. Заинтересовани сме и от дългосрочно сътрудничество с организации, които имат капацитета да провеждат обучения и смятат системата за оценка и управление на качеството за важна.

Системата за оценка и управление на качеството се базира на фундаменталните въпроси, залегнали в основата на лечебната педагогика и социалната терапия:

-въпросът за човека, за неговата изначална и определяща човешка същност, като увреждането/заболяването/пречката е част от индивидуалния път на развитие;

-въпросът за достойнството на личността;

-въпросът за подкрепата и развитието в общност, за личния принос и изява в общността за живеене.