Кампания "Включени, не заключени"

Най-после стана възможно да започне подобна кампания в България. "Включени, не заключени" - кампания, подета от БЦНП, БАЛИЗ и др. организации, отразява наченките на промяна в съзнанието. Обществото, разбира се, е все още далеч от разбиране на смисъла на подобно право за хората с психични заболявания и интелектуални затруднения, но нужните етапи дотук вече са преминати.

Все още в социалната сфера сме на потребителския етап - този, който обгрижва човека със специални потребности в средата на социална услуга в общността (дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция и др. подобни) под грижите на професионален екип психолози, социални работници, логопеди, трудо- и арттерапевти. Отношенията са, бихме казали, йерархични - екипът казва от какво се нуждае потребителят - потребителят изпълнява предписанията. Известна свобода при изпълнението вероятно има, но като цяло активността на потребителя не е насочена реално към вземане на решения за собствения живот.

Една много показателна схема публикувахме преди време тук. В нея ясно се вижда огромната разлика между етапите (социалната ни система е на средния етап, като все още и първият не е преодолян). Определен брой осъзнати хора започват прехода от потребителския към гражданския модел (третият в схемата). Бихме го нарекли не толкова граждански, колкото биографичен.

Няма по-човешко нещо от това сам да изграждаш своята биография. В това се състои в крайна сметка разликата между повечето хора и тези със специални нужди - вторите са лишени от възможността да имат индивидуална биография, показателна за изборите, които си правил, опитностите, които си преживял, това, което си научил по своя път.

Хората с психични заболявания и с интелектуални затруднения могат да поемат отговорност за собствената си биография. Ако трябва да продължим названието на кампанията, то тя би се наричала:

"Включени, не заключени. Ти изграждаш своята биография".

Сдружението по АЛПСТ застава зад тази кампания, отчитайки колко търпение и постоянство ще са необходими не само за промяна на законодателството, а в много по-голяма степен - за промяна на съзнанието на "хората с биография" към тези, които засега нямат такава.