Издателски прощъпулник

Нашата издателска дейност започна с календара на Мария Тун "Посевни дни 2014". Той се издава без прекъсване всяка година от 1961 г. насам и се превежда и разпространява по целия свят.

Първата ни книга като издател - устойчива във времето и свързана с естествения природно-космичен ритъм, с плодородието и здравето - приемаме за емблематична.

С нея поставяме началото и на мрежа от приятели из страната, с които се надяваме да си сътрудничим продължително и плодотворно.