Среща на екипа ни по "ИНКЛУФАР"

Българският екип на ИНКЛУФАР се срещна в Плевен на 7 и 8 декември. Наред с интензивното запознаване и работа по проекта, имаше няколко сериозни въпроса, над които да се замислим.

Работейки от години в социалната и образователната сфера, ни се налага периодично да преосмисляме отношението си както към работата си, така и към хората, с които се срещаме всеки ден. Хората със специални потребности, наричани в лечебната педагогика и социалната терапия „хора, нуждаещи се от специални грижи за душата“, са нашите най-големи учители. Работейки в системата, намираме сили да не се идентифицираме с нея, за да остане погледът ни към тези хора човешки, да не изпаднем в изкушението да гледаме на тях като на „пациенти“, „клиенти“, „интегрирани“ и куп други понятия, които се абстрахират от простия факт, че преди всичко имаме „човеци“ и това е отправната ни точка.

Тенденциите в съвременния свят са ясно изразени. Една такава тенденция е необходимостта да подпомогнем цялото човечество да се съхрани и развива на по-високо ниво на съзнание. Един от най-успешните начини е създаването на общност, в която всеки запазва своята индивидуалност, но е подкрепен и цéнен с личността си.

На работната ни среща някои от нас изясниха за самите себе си, че и в България е назрял моментът за създаване на общност от различни хора, събрани от своите ценности и осъзнаващи се като част от цялото. Тук вече не става въпрос за това със или без увреждане си, а дали си готов да работиш за по-добър, по-човешки свят. Под „човешки“ разбираме най-доброто, присъщо на човешката същност. Понякога тази същност е скрита дълбоко в нас, но я има и нищо не може да я унищожи. Осланяйки се на тази най-дълбока неунищожима човешка същност, ние сме готови да работим заедно.

Контакти с екипа по ИНКЛУФАР: info(at)oporabg.com

З.Вълкова