ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща

От 29.11. до 2.12.2013 във Вайде Хардебек, на територията на ферма Вайде, където живее и работи общност, включваща хора със специални потребности, се състоя първата работна среща по проекта ИНКЛУФАР. В атмосфера на душевна топлота и грижа на хората един към друг, в балансираното пространство на Вайде (защото ландшафтът, в който обитаваме, е също обект на социално включване), представихме организациите си, отделихме достатъчно време на тежката административна част и обсъдихме трудностите, предизвикателствата и задачите си. Колкото и странно да звучи на човекът, живеещ в България, навсякъде е трудно.

Ето, например към общността от ферми Вайде-Хардебек е регистрирана и фондация, която да събира средства, защото социалните фондове вече не подкрепят финансово общностите, в които са включени хора със специални потребности. Приятелите от фермата и общността в Холандия, които работят според потребностите на обществото в страната си, предлагат социално включване и на хора с нужда от душевна грижа (депресии и други преходни състояния), както и на такива със зависимости: и ето, затруднения с администрацията. В балтийските страни е толкова трудно финансово, колкото и при нас, но макар и само един, в Естония е създаден първият дом на село с включени хора със специални потребности.

Целта на този нов проект с център социалното включване в най-широкия му смисъл, е да създаде въз основа на досегашния опит и потребностите на хората днес, една програма , която да обучава всички специалисти, работещи със социално включване, независимо дали то се осъществява на територията на ферма, дом на село или в центъра на града. Разбира се, общността, живееща и работеща във ферма, винаги е най-стабилната, както показва 40-годишният опит по света. Но всяка страна и всяка общност носи своя уникалност и целта на ИНКЛУФАР е те да бъдат подкрепени с трансфер, обучение и нова професия „Експерт по създаване на жизнена среда и социално включване”. Потенциалът на този проект може да се въплъти в стъпка напред за страните, в които социалното фермерство и по-широко социалното включване са вече факт и в социално обновление и възраждане за страните, в които то търси форма и съдържание. Новата програма и професия ще бъдат признати на европейско ниво, а всеки от партньорите работи за признаването им в своята страна.

Разбирам, че е трудно в житейска обстановка на социален и икономически срив да се мисли за тези, които са по-затруднени от нас самите. Трудно е да повярваме, че можем да осъществим промени и че ще имаме сили за тях. Но ние от по-старото поколение, които се радваме на младите и съвсем различния им и много богат капацитет, все още имаме сили, когато съзрем възможност за реализиране на идеалите си. Всички знаем, че от най-дълбоката криза в момента се опитва да се роди новото: отношение, разбиране, начин на живот, нови стойности и нов морал.

Тук ще си позволя да ви предложа някои от записаните мисли по време на срещата, които според мен са добра отправна точка и вдъхновяващ обмен за бъдещата работа, в която се надявам да се срещнем с много хора, организации и държавата ни, за да развием социалната среда, в която всеки е у дома си:

Фермата е социална единица, в която хората живеят заедно.
Животът в биодинамичната ферма ни дава/ създава независимост. Социалната работа: през 60-те и 70-те години на миналия век настъпи промяна в соц. развитие. неговите форми се изпразниха от съдържание и спряха да функционират. През 60-те години в Австрия, напр., се оказало, че фермерите си стоят във фермите сами- няма работници. Семейството като социална единица също спира да функционира . Заражда се мултифункционалното фермерство.
В края на 60-те порастват нови хора, с ново съзнание и те са с увреждания. Изработват се нови закони за защитата им.
Създава се система за:
1. Рехабилитация- означава да човекът да бъде изведен от собствените му проблеми.
2. Интеграция- места за живеене
3. Участие
Всичко това се прави не от благотворителност, а с цел да се осъществи включването на тези хора в соц. живот по достоен начин. Сега работим за четвъртия елемент : включване.
Основната идея е: Аз мога да бъда част от човечеството само ако се погрижа и другите да са такава част. Човекът със специални потребности – увреждания, депресия, зависимост, социално отпадане по някаква причина, не е клиент. Той е част от човечеството.
Началото на включването е поставено в Мексико – Да си включен в социалния живот е основно човешко право. След големите войни през 20 –ти век започват да се раждат умствено увредени хора- те са като пратеници на ангелите, водещи процесите на включване. През 80-те години в биологичните и биодинамични ферми се събират много хора, живеещи заедно и заредени с ентусиазъм. Моделът на фермата е основен. Възниква въпросът : Как да обособим социалната терапия като професия? През 90-те години се раждат много пратеници на ангелите, през 95-96-та се създава силно социално законодателство. Обособява се професия социален работник за домовете. Организират се обучителни срещи. Работи се с правителствата. Създава се програмата за обучение.
Сега се работи по програмата, която обучава Професионалисти за изграждане на жизнена среда и включване. ( в Германия, Вайде Хардебек) ИНКЛУФАР е трансферен проект. Основните му инструменти са основните познания.
Само ¼ от хората, работещи по програмата „Професионалисти за изграждане на жизнена среда и включване“ са градинари и фермери, всички останали работят в социалната сфера. Включването зависи не от системата , а от хората.
Важно е как практикувам, а не как преподавам. Важно е как развивам социални компетентности, но още по-важно е какво правя, за да се развиват те в другия. Моята задача е да подпомагам развиването на социалните компетентности у другия.
Социалното включване касае и природата. Тя също е негов обект, защото е вече културна област. Създават се свързаните професии. Една основна и една с терапевтично придружаване: градинар със социални компетентности, напр. Въпроса за етиката и достойнството: Индивидуална етика, индивидуални стойности, индивидуални преценки.
Семената на обновлението се съдържат в импулса за живот на село, в импулса на опитването на различен начин на живот. Социалните умения са изкуството да развиваме отношения и връзки с другите чрез загриженост за тях.
Професионална квалификация за специалните хора, със специални потребности !!!Това е достойно и етично. Няма човек, който да не може да бъде полезен и включен.
Премахват се групите. Хората със специални потребности са индивидуалности. И търсим начин да ги свалим на земята по най-добрия за тях начин..
Импулсът за живот на село + работа и живеене в специална форма, чиито център е социалната терапия!!!От изключително значение е как ще бъде подготвен екипът.
Фермата е социално пространство, част от което е и природата. В днешно време на включване подлежи и ландшафтът, защото природата е част от социалното обкръжение, тъй като в момента, в който я възприемем със сетивата си, тя вече не е просто природа, а ландшафт/ културна среда.
Идеята „ ферма” е по-малката форма на идеята „ село”. Към днешна дата всичко познато отпреди, традиционно, не работи вече, търсим нови форми. За да излезем от ситуацията на безизходица, общностите за живеене и работа трябва да се развият също. Професиите за хора с увреждания и семинарите за тях са едно от новите неща. Децентрализацията във вид на малки ферми, но повече на брой. Да потърсим творческия принос на другия.
Сега работим в порядъка: рехабилитация- интеграция- участие- включване.
Селската общност ( village community) e общество на личното участие.
Програмата за такова обучение е другата, която ще залегне в новата на ИНКЛУФАР – Балтийски семинар.
В Естония – Пакла- връзката е къща-село-музика-обучение: Всяка страна носи своите характерни особености.
Имаме задача да съставим програмата на новия семинар по социално фермерство: INCLUFAR.
Вдъхновението идва от Карл Кьониг* и партньорите ни, както и от специфичните условия, в които живеем. Социалното фермерство също се променя и носи в себе си промяна- ние сме родителите.
Програмата на Вайде Хардебек за обучение на Специалисти по създаване на жизнена среда и включване е процес с изключителна функционалност и адаптивност. Финансовото и политическо обкръжение са тези, които до известна степен определят спецификата на процеса, както и местното и европейско законодателства.
Да разпознаем силата във възможностите на другия. Да работим неидеологически. Всеки има какво да трансферира по силата на уникалните условия и потребности, с които работи.

Много снимки и представа за движението на социалното включване ще придобиете от сайтове на партньорите по проекта:
http://www.urticadevijfsprong.nl/
https://www.facebook.com/urticadevijfsprong/photos_stream
http://www.pahklack.org/de/index.htm
http://www.tapola-camphill.net/Tapola.71.0.html?&L=71
http://www.weide-hardebek.de/
http://www.lebendige-orte.de/
http://www.petrarca.info/englisch/index.html

Татяна Благоева за САЛПСТ и ИНКЛУФАР 11.12.2013, Варна
------------
* Карл Кьониг е основател на движението Кемпхил; десетки години е в основата на изграждането на общности за живеене. Огромен е приносът му към новия поглед към хората със специални нужди.