Работна среща по "ИНКЛУФАР"

На 7 и 8 декември 2013 г. в Плевен ще бъде първата ни работна среща като български екип по международния проект ИНКЛУФАР. В програмата на срещата са предвидени въпроси, свързани с актуалното състояние на социалното фермерство в България, с работния план и разпределяне на задачите помежду ни. Имаме предвид и доброволците, които изявиха желание да помогнат.

Основен ще бъде и въпросът за съфинансиране на проекта. Според условието, всяка организация трябва да осигури 25% от цялата сума, затова усилията ни да намерим допълнителни средства продължават.

Срещата се провежда седмица след общата координационна среща на международните екипи във Вайде-Хардебек, Германия.

За връзка с нас: office@oporabg.com .