Лекция "Социалният въпрос, троичният социален организъм и времето, в което живеем"

Лектор: д-р Трайчо Франгов - хирург в Александровска болница

Дата: 23.11.2013 г., 19,00 ч., Варна, "Градината на Живота", ул."Воден" 35

Вход: дарение

Когато днес се говори за социален въпрос, хората имат предвид икономическата сфера на живота. Ние дотолкова сме се сраснали с нея, че поставяме цялото си битие в зависимост от нея.
Наистина ли битието определя съзнанието?
Социалният въпрос е общочовешки въпрос и той касае всички нас – как да продължим да живеем в земния свят?

По една висша необходимост ли е несправедлив той?
Как да преодоляваме дисхармониите между интелектуалното и морално развитие, между себе си и света. Трябва ли да изоставим стари представи и мислене?

От какво зависи решаването на социалния въпрос?

Организатори : Група за биодинамично земеделие и „Градината на живота”