Покана за Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ) кани членовете му на годишно отчетно-изборно събрание.

То ще се проведе на 7 декември 2013 г. от 14,00 ч. в Туристически дом, Плевен.

Дневен ред:

1.Отчет на дейността
2.Финансов отчет
3.Промяна в Устава
4.Избор на нов председател и нов управителен съвет
5.Определяне насоките на дейността на Сдружението през 2014 г.
6.Други

След Общото събрание ще чуем лекция за предизвикателствата пред лечебната педагогика в днешно време.

Приятелите, които искат да се видят с нас, могат да заповядат на 8 декември след 8,00 ч. в Туристически дом - Плевен. До 12,00 ч. ще се проведат срещи на работните групи на САЛПСТ - издателска, социално-терапевтична, обучителна, лечебно-педагогическа. Ако имате желание да присъствате, въпреки че не членувате при нас, пишете ни чрез контактната форма на сайта.