Среща в Тбилиси

За втора година участвахме в международната Среща за повишаване на квалификацията на преподаватели в образователни организации за подготовка на лечебни педагози и социални терапевти. Миналата година в Киев, тази- в Тбилиси (5-8 септември 2013г.). 

Темата на срещата бе "Лечебната педагогика и предизвикателствата на времето".

В течение на четири дни, 22-ма участника от пет страни (Грузия, Латвия, България, Русия и Украйна) обсъдиха поставените въпроси - идентичността на моделите и формата, лечебните, социални и педагогически изисквания на терапевтичното образование, предизвикателствата на времето. Основен лектор отново бе Андреас Фишер– ръководител на Колежа по лечебна педагогика в Дорнах.

Мая Малчева