Обучението 2008-2010

Първото в България обучение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия. Продължителност: 3 години (2008-2010 г.).