Проект за включващото социално фермерство

САЛПСТ е партньор с организации от още 7 държави, които заедно ще осъществят проекта ИНКЛУФАР (Inclusive farming - Transfer  of concepts, experiences, skills and training tools for Social Farming and eco-social inclusion) по програма "Леонардо да Винчи". Проектът е свързан с популяризиране на включващото социално фермерство в България и още няколко европейски държави, с помощта на организации, които от десетилетия включват хора с увреждания или заболявания във фермерски общности.

ИНКЛУФАР започва на 1 октомври 2013 г. и е с продължителност 2 години. Всяка помощ и подкрепа са добре дошли, а ние своевременно ще ви информираме тук и на специалния сайт на проекта, който скоро ще бъде достъпен в интернет.