Здравословната среда в социалната терапия

Това е обучение, насочено към социалните услуги за възрастни хора с увреждания или заболявания. Желателно е да участва почти целият или целият екип работещи.

Обучението има ясно обособени части:

-теория;
-оценка на средата;
-начини за подобряване на средата и организацията.

Общата продължителност на обучението е 9 дни, като в зависимост от договорката може да се проведат в 2 или 3 модула.

Такса на ден за един участник: 15 лева. Ръководителят на социалната услуга участва безплатно.