Изкуството - път към мотивацията

* обучение, насочено към работещи в социални услуги, образователни центрове и институции

* провеждащо се 1 път месечно (обикновено събота и неделя) в течение поне на 5 месеца (броят на модулите зависи от договорката с групата)

* основен смисъл - да противодейства на професионалното прегаряне и да даде импулс, идеи и личностен опит на участниците

* такса - 25 лева на модул (включени са и разходите за материали).

Завършилите поне 5-месечно обучение получават специална отстъпка при участие в следващи обучения.