Въведение в лечебната педагогика

* обучение от 3 модула, всеки по 3 дни

* за начинаещи

Модул 1 запознава с общи принципи на валдорфската и лечебната педагогика;

Модул 2 е насочен към развитие на сетивата и основните ориентири при диагностика на състоянието;

Модул 3 разглежда терапевтичните стратегии.

Обучението е изградено на троичния принцип - теория, практика и изкуство.

Такса за всеки модул - 50 лева. За повече подробности прочетете общите ни условия.