Екип за издателската дейност

Статус: 
Приключена
Актуално до: 
-

Приятели, както знаете, сдружението ни вече е регистриран издател и подготвя за издаване първата си книга (Компендиума по лечебна педагогика). Тъй като по всяка вероятност до месец ще е ясна втората книга, която ще издадем, съвсем закономерно се появи нуждата от издателска секция - екип от хора, който да се занимава не само непосредствено с издаването на книги, а с цялата издателска политика, което включва:
-основни тематични направления на издаваната литература
-намиране на финансиране
-поддържане на контакти с различни издателства; авторско право
-подготовка на издания за печат
-разпространение.

Разбира се, на този етап сме в началото и не можем да гарантираме заплащане, по-скоро ще е с доброволен труд, а от нас зависи доколко ще успеем да развием тази наша дейност. От всеки участник в екипа няма да се изиска да е специалист по всичко. Единственото, което се изисква, е активно отношение и участие в сбирките на екипа (които вероятно ще провеждаме по скайп).

Молим тези от вас, които са готови да участват в издателския екип, да изпратят имейл и да пояснят по какъв начин биха се включили в работата му, както и накратко да опишат личния и професионалния си опит и какво ги мотивира да участват в издателския ни екип. Ние ще прегледаме и обсъдим вашите кандидатури и със сигурност ще ви отговорим. За обратна връзка: info@oporabg.com до 20.08.2013 вкл.