Общи условия

Вижте нашите обучения >>

Мобилният ни център за обучение, информиране и консултиране провежда обучения по различни теми и с различна продължителност. Най-общо, обученията ни могат да се разделят на два типа:

1.Насочени към придобиване на знания, умения и опит за общуване, възпитание и грижа за деца и възрастни, нуждаещи се от специални грижи;

2.Насочени към Вашето личностово развитие.

Вижте какви са общите условия:

Кога се провежда обучителен модул:  по предварителна договорка между участниците и сдружението; обикновено през почивните дни;

Къде се провежда: мястото се уточнява допълнително, но обикновено ресурсен център, специално училище или социална услуга домакинстват, за да се избегне наемането на помещения (което повишава таксата за обучение);

Какви са таксите:те се определят в зависимост от типа и продължителността на обучението; конкретизирана е където сме публикували информация за всеки вид обучение;

Заплащат ли се материалите за заниманията с изкуства: не, те са включени в общата такса;

Издавате ли удостоверения: да, след всеки модул, а при завършен тематичен цикъл се издава общо удостоверение с включени теми на лекциите и практическите занимания; завършилите обучение при нас ползват различни видове отстъпки при следващи такива;

Кога се подава заявка за обучение: желателно е заявката да бъде подадена поне 2 месеца преди датите на обучение. Заявените дати могат да бъдат променяни по договорка от двете страни;

Как се заплаща обучението: таксите се превеждат по сметките на сдружението в Банка ДСК в левове или евро;

Колко помещения са необходими: една стая/зала за лекциите и тренингите и още една стая за провеждане на заниманията по групи; това не се отнася за участници, по-малко от 16 - те не се разделят на по-малки групи;

Кой провежда обученията: обучителите са специални педагози и психолози, които са квалифицирани да работят в областта на антропософската лечебна педагогика и социална терапия;

Колко голяма трябва да е групата: поне 12 участника.

В зависимост от това как предпочитате, за уточняване на подробностите около обучението можем да контактуваме с ваш координатор или с всички записани за участие. Ако поемете ролята на организатор във Вашия град, съответното обучение за Вас е безплатно.

Провежданите обучения стават или по разработени от нас теми или по теми, съгласувани с Вас и свързани с Вашите потребности. Всички обучения се провеждат по троичния метод.

Основните групи, към които са насочени обученията ни, са:

-педагози
-психолози
-социални работници
-родители на деца и възрастни със затруднения.

Заявки за обучения можете да правите на имейл obuchenie@oporabg.com или чрез контактната форма на сайта.