Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат)

"Но сега имам една друга голяма грижа, която много ми тежи. Чрез многото атомни централи на Земята, всички които отделят радиоактивни отпадъци, облъчването се е повишило навсякъде на Земята. Няма друго лечебно средство освен нашия торов препарат. Затова се обръщам към вас със спешната молба да направите всичко възможно така, че във вашия регион да се прави повече торов препарат и да се използва от работещите в земеделието и градинарството...." Мария и Матиас Тун

Рецептата и разяснения можете да прочетете във файла.

Изтеглете го ТУК >>

Биодинамично земеделие / Препарати