Вече сме издател

От вчера сдружението ни вече е регистриран издател след присъждане на издателски идентификационен код. Така ще имаме право да издаваме литература от областта на лечебната педагогика, социалната терапия, валдорфската педагогика, биодинамичното земеделие и др., като всяко от изданията ще има валиден ISBN.

Логото по-горе ще присъства във всички наши издания.