Издателска секция

<<< Издадено
Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ) е регистриран издател от м.май 2013 г. с настоящ издателски идентификационен код 
978-619-7338 (старият код 978-619-90097 е заменен поради разрастване на издателската ни дейност).

Ще познаете нашите издания по това лого:

Необходимостта от специализирана литература от областта на лечебната педагогика и социалната терапия, както и от близки и допълващи области като антропософската медицина, биодинамичното земеделие, валдорфската педагогика, наложи регистрирането ни като издател.

Контакт с издателската ни секция:
Варна 9000, п.к.498
Сдружение по АЛПСТ (издателска секция)

имейл: publisher(at)oporabg.com

Тук можете да следите какво подготвяме за издаване и какво вече е отпечатано. Въпроси, свързани с конкретно издание, изпращайте на посочения по-горе имейл. 

Страницата ни в Националния регистър на издаваните книги в България.

Нашите издания >>>