Месечният ритъм

Както следването на годишния ритъм пряко въздейства на физическото ни тяло, на неговото адекватно състояние в зависимост от сезоните, така вписването в месечния ритъм оказва пряко въздействие на виталното ни тяло, на нашата жизненост, а оттам -  върху способности като памет и възприемчивост. Спазването на месечен ритъм действа благотворно и върху крайностите в темперамента, като ги смекчава.

Замисляйки се обаче къде и как може да бъде открит и спазен този ритъм, в първия момент ни се струва трудно да го открием. В крайна сметка много по-лесни за наблюдение са другите ритми:

-годишният - в сезоните, годишния кръговрат;
-седмичният - в смяната на делници и празници;
-дневният - в спазването на дневен режим.

По какъв начин можем да създадем месечен ритъм за детето и възрастния - не на последно място като следваме такива празници, които са свързани с конкретен месец, например Йордановден (януари), Баба Марта (март), но също и такива като Деня на детето (юни), първи учебен ден (септември) и т.н.

Много добра ориентация е изработването на календар по месеци. Трудовата дейност или домашните задължения се променят според месеца. Така например свързваме януари с една дейност, февруари с друга, да не говорим за летните месеци. Припомнянето какво се случва с природата през всеки месец и различното спрямо предходния, очертава здравословен вътрешен ритъм за детето. То се вписва в месечния ход, знаейки какво го очаква.

Колкото са по-малки децата, толкова по-голяма нужда имат от онагледяване на ритъма. Ако слагате календар на месеца с различни означения, е добре да знаете, че още нещо подпомага ритмичността:  дейност, която се прави един път месечно, но в един и същи ден и час, например всеки първи четвъртък на месеца или всяка трета събота. Такива дейности могат да са например: групова среща на класа (с родители и учители); посещение на музей; общо почистване на дома/градината/училището и др.подобни.

Дори когато детето е малко и няма съзнателна ориентация във времето, е добре да се спазва месечния ритъм, защото човек се пренастройва несъзнателно и започва да го следва. Това действа укрепващо.

Има още нещо, което отпраща към месечния ритъм, и е дълбоко свързано с личността и нейния стремеж да се развива - това са добродетелите. В антропософската медитативна практика са включени основните 12 добродетели, които развиват различни сили в човека. Те не съвпадат с календарния месец, а с началото на влизането на Слънцето във всяко от 12-те съзвездия. Който иска да развие вътрешния си живот в съответствие с тях,може да прочете "12 добродетели" на Херберт Витценман.

Добродетелите* според месеца са:

януари (21 дек. - 21 ян.): смелост
февруари (21. ян.-21 февр.): мълчание
март (21 февр.-21 март): великодушие
април (21 март-21 апр.): благоговение
май (21 апр.-21 май): равновесие
юни (21 май-21 юни): издръжливост
юли (21 юни-21 юли): самоотверженост
август (21 юли-21 авг.): състрадание
септември (21 авг.-21 септ.): учтивост
октомври (21 септ.-21 окт.): задоволство
ноември (21 окт.-21 ноем.): търпение
декември (21 ноем.-21 дек.): дискретност

* Не е препоръчително да правите тълкувание на съответната добродетел без да сте наясно със смисъла, който се влага в нея.

Автор: www.oporabg.com