Годишният ритъм

Годишният ритъм се оформя от хода на сезоните и основните годишни празници. Тяхното отбелязване е изключително важно. Влиянието им върху човека е толкова по-благоприятно, колкото по-съзнателно ги преживява и познава значението им.

Какво се случва в човека през годишния кръговрат - това можем да разберем ако направим аналогия с дишането. В дишането има 4 фази - вдишване - задържане - издишване - задържане. През годината земята и ние като човешки същества също преминаваме през 4 подобни фази:

- през зимата земята и човекът преминават през фазата на вдишването - тогава земята е като затворена в себе си, концентрирана във вътрешността си. Същото е с човека - той не се "разлива" в света, а е максимално вътре в себе си;

- през пролетта започва междинен процес, аналогичен на задържането при дишането. Земята и човекът започват да се събуждат и лека-полека да излизат от затвореността си;

-през лятото цари пълна отвореност и възприемчивост, това е процесът на издишване в света;

-последната фаза на задържане е през есента - това е междинно състояние, когато се подготвяме за зимното "затваряне".

Основните празници, които  отбелязват основните фази на годишния кръговрат са:

- Рождество Христово - зима;
- Възкресение Христово - пролет;
- Еньовден - лято;
- Архангеловден - есен.

Празнуването на всеки един от тези празници подготвя и синхронизира човек с настъпващата фаза от годишния кръговрат. Участието в него има огромно значение за здравето на физическото тяло. Като тази част на човешкото същество, която е най-трудно възприемчива и изменяема, физическото ни тяло има нужда от годишния кръговрат, за да е здраво. Само в съответствие с природните ритми то може да постигне здраве, не само физическо, а и душевно.

oporabg.com