Рисуване на форми

Това е както метод на работа, така и отделен предмет във владорфските училища.

Рисуването на форми действа пряко върху различни качества и способности на детето: концентрация на вниманието, способност за планиране и довеждане докрай на действието, и т.н. Различните форми въздействат върху различни способности, както и върху различните темпераменти. За всяка възраст има подходящи форми.