Система крайници

Една от трите условни части на човека (вж. Троичност), в която преобладават волевите импулси. Включва горните и долните крайници и е известна още като веществообменна система, тъй като стимулира тези процеси в организма.

Още след раждането и през целия първи възрастов период - от 0 до 7 г., тази система се развива бурно. Правилното й формиране се отразява на формирането на системата гърди и системата глава.