Система глава

Системата глава в човека е една от трите основни, заедно със системата гърди и системата крайници (вж. Троичност). Процесите, които текат в нея, не могат да се разграничат рязко от тези, протичащи в останалите системи, но все пак има преобладаващ - мисленето.

Тази система е известна още и като нервно-сетивна система, тъй като интегрира цялата информация, достигаща до човека чрез сетивата и по нервните пътища.

Системата глава играе водеща роля за физическото развитие през първия възрастов период - от 0 до 7 г., когато формиращите тялото сили вървят в посока от главата надолу към крайниците.

В психичен план системата глава се "събужда" най-късно в сравнение с останалите две - истинският й разцвет е през третия възрастов период - между 14 и 21 г., когато на преден план излиза самостоятелното мислене.