Цялата лечебно-педагогическа и социално-терапевтична работа се основава на ритмите. Спазването им води до вътрешно структуриране и синхронизиране на процесите в човека.

Водещи са дневният, седмичният, месечният и годишният ритъм, всеки от които има своето въдействие върху троичността и четиричленността на човека. Годишният ритъм например взема за основа големите годишни празници, които възвестяват и смяната на сезоните.

Всяко индивидуално и групово занимание също има свой характерен ритъм.