Работа с биографията

Метод на среща, изучаване и осъзнаване на ключовите моменти в жизнения път. Той изследва закономерностите и ритмите в биографията и качествените промени в личността под тяхно влияние. Помага за осъзнаване на смисъла от собствения избор и има силно изразен терапевтичен ефект.