Социална терапия

Подкрепа на хора с увреждания, заболявания или затруднения, която се основава на няколко принципа:

* подобно на лечебната педагогика, и тук водещо е знанието, че във всеки човек, независимо от неговите трудности, има едно здраво ядро, което не може да боледува. Това е неговата най-дълбока човешка същност. За да проведем истинска терапия, ние трябва да се обърнем към това здраво ядро и да му помогнем да се прояви.

* социалната терапия е призвана да даде възможност на човека със затруднения да изгради своята биография, подобно на всички останали хора. Колкото по-независим става човек, толкова повече сили има да бъде активен в живота си и да взема решения за него.

* само когато стане среща между две взаимно зачитащи се индивидуалности (като човекът с увреждане и терапевта), може да се осъществи истинска терапевтична връзка. Затова социалният терапевт трябва непрекъснато да работи върху себе си.