Вид социално-терапевтично заведение, в което живеят хора с увреждания. Началото на Движението Кемпхил е поставено през 60-те г. от лекаря Карл Кьоних.

Ежедневието е организирано подобно на семейна среда - в отделни къщи, в които живеят няколко човека с увреждания и хората, които ги подпомагат. Едновременно с това е дадена възможност за трудова реализация - има различни работилници, градина, ферма. Каква работа предлага, зависи от конкретния Кемпхил. В цялостната организация спазването на ритмите има огромно терапевтично значение.